Vlasce, Splávky, Rybářské olůvko Balsax

en ros pl cz cz
   New Catalogue
    Novinki      Vlasce      Zimní vlasce      Vlasce pro návazce      Uzly      Splávky      Rybáøské olùvko      Kontakt    

Albright Australian Bimini Twist Crawford End knot
Homer Rhode Huffnagle Jansik special Loop Monel
Offshore Swivel Overhand Palomar Perfect Loop Simple blood
Snelling Surgeon Loop Surgeon knot Trilene Wheel knot

Albright s uzávěrem

Tento uzel by se měl nacházet ve výzbroji každého rybáře. Je jedním z nejsolidnějších spojení vlasců velmi různých průměrů a z různých materiálů (včetně jednotlivých a pletených vlasců). Je zdánlivě nešikovnější než uzel Huffnagel, ale váže se velmi snadno. Po léta jsme používali u tohoto uzlu jednoduchý uzávěr, aby se zamezilo jeho rozvázání během boje s velkou rybou.

Beluga

Krok 1. Zavaž smyčku na konci silnějšího nebo pleteného vlasce a přidržuj ji palcem a ukazovákem levé ruky. Jestliže silnější vlasec je jednotlivý, doporučuje se zavázat na něm uzel Haywire Twist nebo jeho utažení kleštěmi za účelem dosažení těsné smyčky. Protáhni zakončení slabšího vlasce (obvykle uzel Bimini Twist) smyčkou tak, aby ji přečnívala o 20 až 25 cm.

Fire

Krok 2. Zasuň konec slabšího vlasce pod levý palec a zatáhni jej ve směru dvou částí smyčky. Pak budeš muset vytvořit několik závitů koncem vlasce kolem tří vlasců zleva doprava. Trik je založen na posouvání levé ruky za účelem kontroly vznikajících závitů bez snížení utažení. První závit vlasce musí mít opačný směr - zleva doprava. Zkus navinout další závit při přidržování předcházejícího. Při použití uzlu Bimini Twist postačí 10 závitů, z jednoduchého vlasce je lépe vytvořit alespoň 12 závitů.

Focus

Krok 3. Když jsou závity ukončené, protáhni konec slabšího vlasce zpět smyčkou, tak aby se objevil na stejné straně smyčky, ze které jsme jej předtím protáhli. Tahej jemně za hlavní část vlasce, aby se závity utáhly při jejich jemném přidržování mezi palcem a ukazovákem a jejich posouváním ve směru uzavřeného konce smyčky.

Gladiator

Krok 4. Přidrž hlavní část silnějšího vlasce v levé ruce a tlač závity palcem a ukazovákem a přitom tahej za hlavní část slabšího vlasce. Tuto činnost prováděj pomalu, aby se závity nepřesunuly mimo konec. Střídavě tahej za konec slabšího vlasce a za jeho hlavní část, aby se závity utáhly přesně u konce vlasce. Pak s použitím kleští zatáhni za konec ještě silněji.

Gold Carp

Krok 5. Zatáhni za hlavní části obou vlasců pro ujištění, že uzel je důkladně utažený.

Krok 6. Aby se uzel uzavřel a aby se zabránilo jeho sklouznutí z konce vlasce vytvoř z konce smyčku, obrať ji ve směru silnějšího vlasce a opleť 3 závity kolem slabšího vlasce (ukončení jako v případě uzlu Bimini Twist).

Iguana

Krok 7. Zatáhni silně za konec vlasce, aby se uzel zajistil. Jestliže závity vlasců jsou na stejné straně jako slabší vlasec, zatáhni za něj, aby se závity utáhly. Jestliže chceš dosáhnout menšího ukončení, závity se vinou ve směru uzlu Albright před utažením.

Mandra

Krok 8. Přistřihni konce vlasců a hotový uzel má vypadat jako na obrázku.

BALSAX    57-300 KLODZKO    ul. Wyspianskiego 65