Vlasce, Splávky, Rybářské olůvko Balsax

en ros pl cz cz
   New Catalogue
    Novinki      Vlasce      Zimní vlasce      Vlasce pro návazce      Uzly      Splávky      Rybáøské olùvko      Kontakt    

Albright Australian Bimini Twist Crawford End knot
Homer Rhode Huffnagle Jansik special Loop Monel
Offshore Swivel Overhand Palomar Perfect Loop Simple blood
Snelling Surgeon Loop Surgeon knot Trilene Wheel knot

Australský Cop

Tento uzel je některými rybáři považován dokonce za nadřazený vůči uzlu Bimini Twist. Doba jeho vázání je však poněkud delší. Ačkoliv se oba tyto uzly vyznačují 100% pevností, ti kteří používají australský cop tvrdí, že dodatečně tlumí napnutí vlasce. Zavázaný uzel vytváří smyčku (podobně jako Bimini) a může být použit všude tam, kde se používá Bimini Twist.

Vector

Krok 1. Hlavní část vlasce musí zůstat napnuta až do ukončení vázání uzlu. Ponech konec vlasce o délce 45 až 60 cm. Rozměr smyčky nutno přizpůsobit potřebám. Vázání nutno začít přidržováním dolní části smyčky (nebo jejích dvou vlasců - v případě delší smyčky) prsteníkem a malíčkem levé ruky. Současně nutno konec vlasce přidržovat palcem a ukazovákem levé ruky. Všimni si, že koncový úsek vlasce je vzadu za jeho hlavní částí. Přidržuj konec vlasce a jeho hlavní část palcem a ukazovákem v bodě jejich překřížení.

Beluga

Krok 2. Překřiž hlavní část vlasce z jeho koncem a tento konec protáhni smyčkou. Stále přidržuj místo, ve kterém se vlasce kříží.

Focus

Krok 3. Protáhni opět konec vlasce kolem jeho hlavní části a propleť jej smyčkou.

Gold Carp

Krok 4. Zkontroluj svoje pokroky. Držíš smyčku (nebo její dva vlasce) v jedné ruce a konec vlasce v druhé. Vytvořili jsme 2 závity - konec vlasce je ovinut dvakrát kolem jeho hlavní části.

Iguana

Krok 5. Zatáhni konec vlasce zpět ve směru jeho hlavní části, aby se utáhly závity vytvořené v kroku 3. Použij pravou ruku, abys toto spojení přidržel.

Match

Krok 6. Stále přidržuj spojení hlavní části vlasce a jeho konce, oviň jej kolem horní části smyčky a pak provlékni dolů smyčkou.

Previa Total

Krok 7. Zatáhni konec vlasce zpět na začátek copu a utáhni jej. Potom protáhni hlavní část vlasce kolem druhé části smyčky a zatáhni za hlavní část, aby se utáhla s copem. Opakuj celý proces 15 až 20 krát na každé straně se změnou pořadí proplétání jednou z jedné a pak z druhé strany smyčky. Je to prostě po sobě následující proplétání, kde každý spletený cop se musí utáhnout dříve, než začneme vázat nový.

Silver Fish

Krok 8. Po zavázání požadovaného počtu copů nutno uzel ukončit stejným způsobem jak tomu bylo v případě Bimini. Přidrž dvě strany smyčky ve vzdálenosti cca 5 cm od copu, pak ji propleť malou smyčkou tímto způsobem vytvořenou. Tuto činnost nutno opakovat alespoň 4 krát a pak důkladně utáhnout celý uzel. Pamatuj na utažení uzlu s použitím kleští.

VBE

Krok 9. Odstřihni konec vlasce, tak aby hotový uzel vypadal tak, jako na obrázku.

Vexus Feeder

Krok 10. Australský cop má mnoho použití - tam kde je zapotřebí dvojitý vlasec, také u smyček zapadajících do sebe.

BALSAX    57-300 KLODZKO    ul. Wyspianskiego 65