Vlasce, Splávky, Rybářské olůvko Balsax

en ros pl cz cz
   New Catalogue
    Novinki      Vlasce      Zimní vlasce      Vlasce pro návazce      Uzly      Splávky      Rybáøské olùvko      Kontakt    

Albright Australian Bimini Twist Crawford End knot
Homer Rhode Huffnagle Jansik special Loop Monel
Offshore Swivel Overhand Palomar Perfect Loop Simple blood
Snelling Surgeon Loop Surgeon knot Trilene Wheel knot

Bimini Twist

Tento uzel lze vázat na jednotlivém nebo na pleteném vlasci. Poskytuje 100% pevnost spoje. Pokud situace při rybolovu nevyžaduje použití karabinky anebo to vypadá na jemné lovení, nutno tento uzel vázat na konci vlasce automaticky. Uzel vytváří dvojitý vlasec se smyčkou a je vázáním, které je základem pro jiné uzly. Když se na konci vlasce uváže uzel Bimini Twist, žádný jiný uzel zavázaný na zbývajícím úseku vlasce neselže, dokonce ani v případě působení velké síly. Přestože byl vymyšlen pro rybáře házející udici, je nejdůležitějším jednotlivým uzlem pro rybáře lovící malé ryby anebo lovící na mušku. Při dobrém nácviku trvá vázání uzlu trvá méně než 30 s.

Krok 1. Nutno odměřit cca 120 cm vlasce (lze využít delší vlasec v závislosti na požadovaném rozměru smyčky) a zdvojit konec jeho složením dvojmo v jeho středovém bodě. Uchop konec lanka a jeho hlavní část mezi palec a ukazováček levé ruky. Zasuň pravou ruku do smyčky na uzavřeném konci. Otáčej pravou rukou ve směru pohybu hodinových ručiček 20 krát vytvořením 20 závitů na vlasci, přitom jej drž pevně pomocí levé ruky.

Beluga

Krok 2. Při stálém napínání vlasce levou rukou strč hřbet pravé ruky ve směru k uzavřenému konci smyčky. Nedovol, aby vinutí povolilo. Ohni pravé koleno a polož chodidlo na vyvýšené místo. Omotej smyčku kolem kolena. Drž hlavní část vlasce v levé ruce a jeho konec v pravé. Přitáhni obě ruce k sobě a pak je začni odtahovat. Úhel mezi hlavní částí vlasce a jeho koncem nesmí nikdy přesáhnout 90 stupňů (45 stupňů po každé straně osy souměrnosti).

Previa Max

Krok 3. Nejdůležitějším prvkem během této etapy je stálé udržování 90? úhlu mezi hlavní částí vlasce a jeho koncem. Spolu s utaženými závity (krok 2) přenes ruce na pravou stranu (současně). Tímto způsobem bude hlavní část vlasce přesunuta bezprostředně k závitům a ke konci vlasce na pravé straně úhlu. Přitáhni k sobě hlavní část vlasce a povol vlasec v pravé ruce od sebe, tak aby konec vlasce naběhl na první závit. V okamžiku tahání za hlavní část vlasce nutno postupně zavádět konec vlasce do závitů. Ukazovákem pravé ruky přidrž jednu stranu smyčky, přitáhni ji k sobě a vytvoř spirálový závit.

Heron

Krok 4. Chvíli nepovoluj napnutí hlavní části vlasce. Posuň levou ruku dolů k hlavní části vlasce (až k poslední spirále) a uchop ji mezi ukazovák a palec. Smyčka zůstává na koleně. Během přidržování závitů mezi ukazovákem a palcem levé ruky prostrč pravou rukou konec vlasce malou smyčkou, kterou jsi právě vytvořil. Přitáhni konec k sobě aby se malá smyčka utáhla a pak jej posuň zpět k závitům, aby se uzavřela. Teď můžeš povolit obě ruce a sejmout velkou smyčku z kolena.

Progator

Krok 5. Přidržuj vlasce smyčky přiblížené k sobě. Prostrč konec vlasce kolem takto vytvořené smyčky ve vzdálenosti 5 cm od pravé strany závitů a pak malou smyčkou vytvořenou ohybem konce vlasce. Proveď tuto činnost několikrát - vázáním z pravé strany k levé a zpět ve směru závitů.

Vector

Krok 6. Během zavazování nové spirály tahej konec vlasce levou rukou k sobě zpět k závitu. Je to proces proplétání vlasce, utahování konce vlasce a opětného utahování střídavě až do okamžiku utažení uzlu. V případě vlasců podrobovaných těstům na hmotnost větší než 5,5 kg je nutné po předchozím ručním utažení pro dosažení konečného účinku utáhnout uzel kleštěmi.

Previa Total

Krok 7. Odstřihni konec vlasce blízko uzlu, který by ve výsledku měl vypadat jako ten na obrázku.

BALSAX    57-300 KLODZKO    ul. Wyspianskiego 65