Vlasce, Splávky, Rybářské olůvko Balsax

en ros pl cz cz
   New Catalogue
    Novinki      Vlasce      Zimní vlasce      Vlasce pro návazce      Uzly      Splávky      Rybáøské olùvko      Kontakt    

Albright Australian Bimini Twist Crawford End knot
Homer Rhode Huffnagle Jansik special Loop Monel
Offshore Swivel Overhand Palomar Perfect Loop Simple blood
Snelling Surgeon Loop Surgeon knot Trilene Wheel knot

Smyčky

Smyčky se staly nedílnou součástí každého spojení vlasce s jinými prvky jeho zakončení. Po jeho připojení k umělé návnadě poskytuje celku větší manévrovací pole. Smyčky zapadající do sebe tvoří srdce vázání vlasců při lovu na mušku a při jiných aplikacích. Rybáři nahazující udici v pobřežních vodách používají smyčku při rychlé změně návnady nebo vázání. Když je smyčka zavazována na silném lanku a je ukončena slabším - nemá její pevnost význam. Smyčka zavázaná na slabším vlasci musí být výjimečně silná, aby se zachovala spojitost celého systému.

Smyčka, která nesklouzává

Smyčka tohoto typu nesklouzává a často vykazuje 100 % pevnosti vlasce bez uzlu. Je mnohem účinnější než uzel - smyčka Homer Rhode (vázaná pouze na silnějších vlascích) a smyčka Duncan (Uni-uzel), která není dostatečně pevná v případě vytahování velké ryby. Při zavazování tohoto uzlu nutno si pamatovat, že počet závitů zhotovený koncem vlasce kolem jeho hlavní části musí být přesně takový, jak to uvádí návod. Pro vlasce s pevností od 3,6 kg do 2,7 kg nutno použít sedm závitů, pět závitů v případě vlasce s pevností od 3,5 do 5,5 kg, čtyři u vlasců od 6,7 do 18 kg, tři u vlasců od 20 do 27 kg a dva závity u vlasců s pevností větší než 27 kg. Tento uzel lze rovněž doporučit při použití nových, pletených vlasců - v tomto případě nutno vytvořit alespoň šest závitů.

Focus

Krok 1. Začni vázat uzel ještě před upevněním mušky nebo jiné návnady. Zavaž uzel Overhand na vlasci a protáhni jeho konec ouškem háčku nebo návnady. Ponech délku konce kolem 30 cm. Pak propleť konec vlasce zpět smyčkou uzlu Overhand a ujisti se, že prochází z té strany, ze které původně vycházel (viz obrázek).

Gladiator

Krok 2. Oviň konec vlasce kolem hlavní části - s použitím požadovaného počtu závitů (viz informace výše).

Gold Carp

Krok 3. Protáhni konec vlasce zpět smyčkou uzlu z té strany, ze které jsi jej dříve vyvedl (viz obrázek).

Krok 4. Navlhči uzel a začni jej utahovat pomalým tahem za konec vlasce, což by mělo závity utahovat. Ještě dříve, než jsou závity konečně utažené, přidrž hlavní část vlasce v levé ruce a návnadu nebo háček v pravé. Tahej za oba konce, abys dokončil utahování uzlu. Nakonec přistřihni konec.

BALSAX    57-300 KLODZKO    ul. Wyspianskiego 65