Vlasce, Splávky, Rybářské olůvko Balsax

en ros pl cz cz
   New Catalogue
    Novinki      Vlasce      Zimní vlasce      Vlasce pro návazce      Uzly      Splávky      Rybáøské olùvko      Kontakt    

Albright Australian Bimini Twist Crawford End knot
Homer Rhode Huffnagle Jansik special Loop Monel
Offshore Swivel Overhand Palomar Perfect Loop Simple blood
Snelling Surgeon Loop Surgeon knot Trilene Wheel knot

Simple Blood

Konvenční uzel Blood byl po desítky let oblíbeným uzlem rybářů, používaným ke spojovaní vlasců v různých situacích. Simple Blood je jeho modifikovanou verzí. Z našich zkušeností a z provedených testů víme, že je snadnější při vázání a vyznačuje se téměř 100% pevností. Nutno vědět, že se tento uzel utahuje velmi obtížně, jestliže jeden z vlasců má pevnost 9 kg a více.

RXR Kameleon

Krok 1. Zjistili jsme, že pro dosažení maximální pevnosti uzlu nutno provést sedm otáček vlasce. Překřiž konce obou vlasců, které máš v úmyslu svázat a ponech 15 až 20 cm na obou koncích. Uchop 2 vlasce palcem a ukazovákem levé ruky v bodě vzájemného překřížení. Pravou rukou oviň konec vlasce kolem hlavní části vlasce přesně 7 krát ve směru zleva doprava.

Silver Fish

Krok 2. Přidržuj konec, který jsi ovíjel zezadu druhého konce vlasce z levé strany - tak jak ukazuje obrázek. Změň uchopení tak, abys přidržel prsty levé ruky překřížení obou vlasců. Všimni si, že jsme vytvořili smyčku. Pravou rukou proveď sedm závitů koncem vlasce kolem druhého vlasce protahováním konce smyčkou u každého závitu. Pamatuj si že máš ovíjet zleva doprava.

Tarantula

Krok 3. Po vytvoření 7 závitů má uzel vypadat tak jako na obrázku. Nevlhči jej. Začni pomalu tahat za oba konce vlasců, abys uzel utáhl. Pak pomalu zatáhni za obě hlavní části vlasců. Opakuj tyto činnosti střídavě (konce vlasců, hlavní části vlasců, konce vlasců , až do úplného utažení uzlu.

VBE

Krok 4. Všimni si, že konce obou vlasců se blokují na protějších koncích uzlu, jestliže je správně zavázán. Takto zavázaný uzel se vyznačuje téměř 100% pevností. Přistřihni konce vlasců - spojení je již hotové.

BALSAX    57-300 KLODZKO    ul. Wyspianskiego 65