Vlasce, Splávky, Rybářské olůvko Balsax

en ros pl cz cz
   New Catalogue
    Novinki      Vlasce      Zimní vlasce      Vlasce pro návazce      Uzly      Splávky      Rybáøské olùvko      Kontakt    

Albright Australian Bimini Twist Crawford End knot
Homer Rhode Huffnagle Jansik special Loop Monel
Offshore Swivel Overhand Palomar Perfect Loop Simple blood
Snelling Surgeon Loop Surgeon knot Trilene Wheel knot

Chirurgický uzel - Vzájemné svazování vlasců

Lékaři tvrdí, že nikdy takový uzel v chirurgické praxi neviděli, původ tohoto názvu zůstává tedy tajemstvím. Patří k nejlepším a nejrychlejším uzlům ke spojování vlasců stejného nebo různého průměrů ze stejných nebo různých materiálů. Chirurgický uzel by neměl být používán, jestliže pevnost úseku jednotlivého vlasce přesahuje 27 kg, poněvadž jej nelze pouze s použitím rukou důkladně utáhnout. Při použití uzlu ke spojení jednotlivého vlasce s pleteným má pevnost jednotlivého vlasce ležet mezi 5,4 a 18 kg, pevnost pleteného vlasce nesmí přesahovat 18 kg. Jestliže si důkladně prohlédneme uzel, dojdeme k závěru, že není ničím jiným než dvojitým uzlem Overhand zhotoveným ze dvou lanek.

Potíže, které se někdy se objevují při vázáním tohoto uzlu vyplývají z toho, že lanko (vyobrazené černě) není vždy dosti krátké na to, aby se jeho konec protáhl smyčkou. Chirurgický uzel zavázaný správně zaručuje téměř 100% pevnost a přitom se může vázat potmě. Je to velmi jednoduché. Nutno pouze pamatovat na to, aby se při utahování tahalo za všechny čtyři konce.

American Fish

Krok 1. Vlasec z navijáku nebo smyčka z uzlu Bimini Twist běží zprava doleva; konec vlasce se pokládá rovněž zprava doleva. Slož vlasec a lanko (návazec) k sobě na délku kolem 30 cm.

Beluga

Krok 2. Uchop oba vlasce společně palcem a ukazovákem levé ruky. Pravou rukou zavaž uzel Overhand a spoj oba vlasce (leader), (jak je znázorněno na obrázku). Ponech smyčku neutaženou.

Focus

Krok 3. Protáhni vlasec a vedoucí lanko (leader) opět smyčkou dvojitého uzlu Overhand. Opakuješ jednoduše krok 2.

Gold Carp

Krok 4. Přidrž hlavní část vlasce a konec lanka společně v levé ruce. Pravou rukou přidrž konec vlasce a hlavní část lanka. Musíš během utahování uzlu držet současně lanko a vlasec. Před utažením uzlu jej důkladně navlhči. Tahej současně za 4 konce tak pevně, jak je to jen možné.

Iguana

Krok 5. Před přistřižením uzlu tahej za jednotlivé konce, aby ses přesvědčil, že uzel je dokonale utažený.

BALSAX    57-300 KLODZKO    ul. Wyspianskiego 65